Προγράμματα Διανομής, Προώθησης και Φεστιβάλ

ΠΡΟΒΟΛΗ WORK-IN-PROGRESS

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ WORK-IN-PROGRESS.
Ο απολογισμός για την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΚ γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας e-services.gfc.gr. Σε τυχόν έγκριση της αίτησής σας, θα επιλέξετε το βήμα "καταχώρηση απολογισμού" και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία με τα έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται.Κατά τον απολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ζητείται επίσης η ανάρτηση φωτογραφιών τόσο από την εκδήλωση, όσο και από τους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους με το λογότυπο του ΕΚΚ.Για ποσά οικονομικής ενίσχυσης άνω των 2.500 ευρώ απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με το ΕΚΚ.