Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΚ, να καταθέσετε ή να επεξεργαστείτε τους φακέλους σας, θα πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να καταθέσω την αίτησή μου μέσω e-mail στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΕΚΚ (info@gfc.gr) ή να την προσκομίσω σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΕΚΚ;

Όχι. Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eservices.gfc.gr/

Πόσες αιτήσεις σχεδίων του ίδιου σκηνοθέτη μπορούν να υποβληθούν σε μία περίοδο κατάθεσης;

Ο κανονισμός ορίζει ότι “κάθε σκηνοθέτης/τις επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι δύο (2) σχέδια σε στάδιο παραγωγής (όλων των προγραμμάτων), εκ των οποίων μέχρι ένα (1) να είναι σε σύμβαση. Επιπλέον επιτρέπεται να συμμετέχει σε μέχρι ένα σχέδιο σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT.”
Διευκρινίζεται ότι στάδια ή προγράμματα παραγωγής είναι τα εξής: ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, MICRO-BUDGET, ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Κάθε σκηνοθέτης/ιδα ανεξάρτητα από το αν καταθέτει αίτηση με ίδιο ή διαφορετικό παραγωγό ή αναλαμβάνει ο ίδιος/η ίδια την παραγωγή του έργου, δικαιούται να καταθέσει τόσες αιτήσεις, όσες απομένουν για να καλύψει τον αριθμό των σχεδίων που επιτρέπονται από τον Κανονισμό ανά σκηνοθέτη/ιδα (2 Παραγωγή +1 Γραφή ή Development).

Για παράδειγμα:
• Σκηνοθέτης/ιδα που δεν έχει κανένα σχέδιο σε έγκριση ή προέγκριση ή σύμβαση με το ΕΚΚ, επιτρέπεται να καταθέσει έως 2 προτάσεις στο ίδιο ή σε διαφορετικά προγράμματα παραγωγής ή/και έως 1 σχέδιο σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT.
• Σκηνοθέτης/ιδα που έχει ένα σχέδιο σε προέγκριση, έγκριση ή σύμβαση με το ΕΚΚ για παραγωγή, επιτρέπεται να καταθέσει έως 1 σχέδιο σε στάδιο ή πρόγραμμα παραγωγής, και επιπλέον έως ένα σχέδιο σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT.
• Σκηνοθέτης/ιδα που έχει δύο σχέδια σε προέγκριση ή ένα σχέδιο σε προέγκριση και ένα σε σύμβαση και επιπλέον μία έγκριση ή σύμβαση σχεδίου του σε στάδιο ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT, δεν δικαιούται να καταθέσει καμία νέα αίτηση, έως ότου ολοκληρωθεί κάθε συμβατική υποχρέωση με το ΕΚΚ για κάποιο από τα τρία αυτά σχέδια.

Παραγωγός ή σκηνοθέτης/ιδα που έχει ήδη σε προέγκριση ή οριστική έγκριση περισσότερα σχέδια από αυτά που επιτρέπει ο Νέος Κανονισμός του Ε.Κ.Κ., μπορεί να καταθέσει αίτηση στο πλαίσιο του Νέου Κανονισμού;

Οι περιορισμοί στον αριθμό των σχεδίων σε προέγκριση ή οριστική έγκριση τίθενται σε ισχύ για τις αιτήσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τυχόν προεγκρίσεις ή εγκρίσεις που έγιναν με τους όρους του προηγούμενου Κανονισμού δεν προσμετρώνται στα όρια αυτά.

Μπορώ να καταθέσω το ίδιο σχέδιο μικρού μήκους στο Πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ και στο πρόγραμμα MICRO-BUDGET την ίδια περίοδο;

Όχι, κάθε σχέδιο μπορεί να κατατεθεί σε μία περίοδο σε ένα πρόγραμμα μόνο.

Εάν η αίτησή μου απορριφθεί, μπορώ να υποβάλλω εκ νέου το σχέδιό μου;

Κάθε σχέδιο, εάν απορριφθεί, μπορεί να επανακατατεθεί στο ίδιο στάδιο (ΓΡΑΦΗ ή DEVELOPMENT ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ) για μία μόνο φορά.

Αν ο σκηνοθέτης είναι και παραγωγός της ταινίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ι.Σ.;

Το Ιδιωτικό συμφωνητικό σκηνοθέτη/ιδος – παραγωγού είναι υποχρεωτικό, με την εξαίρεση μόνο της περίπτωσης όπου ο/η ο σκηνοθέτης/ιδα είναι και παραγωγός του έργου και διατηρεί ατομική επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Στην περίπτωση αυτή αντί του ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να κατατεθεί στο σχετικό πεδίο έγγραφο από το TAXISNET που να αποδεικνύει τον αντίστοιχο ΚΑΔ.
Εάν ο/η σκηνοθέτης- παραγωγός διαθέτει εταιρεία παραγωγής οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποχρεούται να υποβάλλει το σχετικό συμφωνητικό σκηνοθέτη-παραγωγού, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ακόμη και αν υπογράφει και με τις δύο ιδιότητες (νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας και σκηνοθέτης).

Είμαι σκηνοθέτης/ιδα και θέλω να υποβάλλω πρόταση στο Πρόγραμμα Μικρού μήκους χωρίς παραγωγό. Πρέπει να συμπεριλάβω στο φάκελό μου προϋπολογισμό και χρηματοδοτικό πλάνο; Ή μπορεί να προστεθεί αργότερα όταν θα έχω και παραγωγό;

Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά ακόμη και για τις προτάσεις που δεν έχουν ακόμη παραγωγό.

Εάν έχω στο ενεργητικό μου ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, χρηματοδοτημένο ή όχι από το ΕΚΚ, μπορώ να υποβάλω στο ΕΚΚ πρόταση για ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ;

Όχι. Η κατηγορία ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ αφορά έργα σκηνοθετών που δεν έχουν στο παρελθόν σκηνοθετήσει οποιουδήποτε είδους έργο μεγάλου μήκους (από 60΄ και άνω).

Μπορώ να υποβάλω τη μικρού μήκους ταινία μου που δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ;

Οι ταινίες μικρού μήκους που πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός στο πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ (βλ. πλαίσιο σελ.55) μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ.