Πιστοποιητικά ΕΚΚ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ