Πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

CO-PRODUCTION WINDOW

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Καταληκτική Ημερομηνία - Α’ Περίοδος: 20/10 | Β’ Περίοδος: 31/3

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα CO-PRODUCTION WINDOW

Αναζήτηση
Περίοδος
Κατάσταση
Περίοδος
Αριθμός πρωτοκόλλου
Τίτλος σχεδίου
Ημερομηνία υποβολής
Ονοματεπώνυμο
Email
Είδος
Διάρκεια
Τελική κατάσταση
Κατάσταση αίτησης
Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αιτήσεις