Προγράμματα Διανομής, Προώθησης και Φεστιβάλ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Ο απολογισμός για την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΚ γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας e-services.gfc.gr. Σε τυχόν έγκριση της αίτησής σας, θα επιλέξετε το βήμα "καταχώρηση απολογισμού" και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία με τα έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται.Για ποσά οικονομικής ενίσχυσης άνω των 2.500 ευρώ απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με το ΕΚΚ.
Διανομής
Παραγωγής
Μεγάλου μήκους
Μικρού μήκους
Ντοκιμαντέρ
Animation
Το έργο είναι εθνική παραγωγή
Το έργο είναι διεθνής συμπαραγωγή

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πατήστε εδώ για προσθήκη στοιχείων
+

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Πατήστε εδώ για τον προϋπολογισμό των εσόδων.
+

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πατήστε εδώ για τη στρατηγική της διανομής.
+

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πατήστε εδώ για προβολή του ανταγωνισμού.
+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚ

Πατήστε εδώ για προσθήκη στοιχείων
+
Οι ελληνικές ταινίες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΚ, έχουν την υποχρέωση πριν την προβολή της ταινίας στις αίθουσες, να προβάλλουν εισαγωγική κάρτα με την ένδειξη «Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» συνοδευόμενο από το logo του ΕΚΚ. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το logo του ΕΚΚ.

Όροι υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

  • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
  • Οι ελληνικές ταινίες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΚ, έχουν την υποχρέωση πριν την προβολή της ταινίας στις αίθουσες, να προβάλλουν εισαγωγική κάρτα με την ένδειξη «Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» συνοδευόμενο από το logo του ΕΚΚ. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το logo του ΕΚΚ.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
  • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
  • Ο διανομέας οφείλει να αναφέρει με τον τρόπο που θα υποδείξει το ΕΚΚ, τα εισιτήρια-bordero- εισπράξεις τις ταινίας.
  • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.