Προγράμματα Διανομής, Προώθησης και Φεστιβάλ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό σας προτού συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επαναφορά Κωδικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Ο απολογισμός για την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΚ γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας e-services.gfc.gr. Σε τυχόν έγκριση της αίτησής σας, θα επιλέξετε το βήμα "καταχώρηση απολογισμού" και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία με τα έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται.Κατά τον απολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης ζητείται επίσης η ανάρτηση φωτογραφιών τόσο από την εκδήλωση, όσο και από τους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους με το λογότυπο του ΕΚΚ.Για ποσά οικονομικής ενίσχυσης άνω των 2.500 ευρώ απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με το ΕΚΚ.
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Ανεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα (έως 512ΜΒ)
Ανεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα (έως 512ΜΒ)
Ναι
Όχι
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι οι 5.000 €.
Χρηματικό Βραβείο σε ταινία
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας συντελεστών/τριών ελληνικών ταινιών
Screening Fees ελληνικών ταινιών
Δαπάνες που συνδράμουν στην βελτίωση των συνθηκών προβολής
Δαπάνες επικοινωνίας του ελληνικού προγράμματος
Τοποθέτηση λογοτύπου του ΕΚΚ στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Φεστιβάλ
Ολοσέλιδη καταχώρηση στον έντυπο κατάλογο του Φεστιβάλ
Καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Φεστιβάλ
Πρόσκληση και Φιλοξενία ενός εκπροσώπου του ΕΚΚ
Kάλυψη εξόδων μετακίνησης
Kάλυψη εξόδων διαμονής
Απονομή Χρηματικού Βραβείου σε ταινία από εκπρόσωπο του ΕΚΚ (μόνο σε περίπτωση που το έχετε επιλέξει παραπάνω)
Προβολή σποτ του ΕΚΚ στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
Τοποθέτηση λογοτύπου του ΕΚΚ στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Φεστιβάλ
Ολοσέλιδη καταχώρηση στον έντυπο κατάλογο του Φεστιβάλ
Καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Φεστιβάλ
Πρόσκληση και Φιλοξενία ενός εκπροσώπου του ΕΚΚ
Kάλυψη εξόδων μετακίνησης
Kάλυψη εξόδων διαμονής
Απονομή Χρηματικού Βραβείου σε ταινία από εκπρόσωπο του ΕΚΚ (μόνο σε περίπτωση που το έχετε επιλέξει παραπάνω)
Προβολή σποτ του ΕΚΚ στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
Δύο ολοσέλιδες καταχωρήσεις στον έντυπο κατάλογο του Φεστιβάλ
Website banner
Προβολή του ΕΚΚ ως υποστηρικτή σε μία αναπτυξιακή δράση
Προβολή του ΕΚΚ ως υποστηρικτή στις τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ

Όροι υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

  • Το ΕΚΚ δύναται να προβαίνει σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τους Όρους του Προγράμματος. Οι ανακοινώσεις αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να γνωρίζουν τους Όρους του Προγράμματος και οι αιτήσεις τους να είναι σε συμφωνία με αυτούς. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, το ΕΚΚ δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
  • Οι Συμμετέχοντες/ουσες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης και προστασίας των στοιχείων των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτές.
  • Αποκλείεται η συμμετοχή προσώπου με περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ).
  • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων του Προγράμματος και των παρόντων όρων συμμετοχής.